CENTRUL SUPORT PENTRU ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR NOI ȘI EMERGENTE ACCESS2020

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro .

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Perioada de implementare a proiectului: 01.05.2020 – 30.06.2023

Cod SMIS 107417,  Contract de finanțare nr. 245 / 30.04.2020

Director de proiect: Conf. univ. dr. ing. Nicolae Lucanu

Pentru identificarea partenerilor din țară și/sau străinătate pentru propunerea dumneavoastră de proiect vă rugăm să completați formularul de mai jos.

Despre

ACCESS2020

Proiectul ACCESS2020 – Centru Suport pentru elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare-dezvoltare cu finanțare internațională în domeniul tehnologiilor noi și emergente este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale.

Echipa Centrului Suport ACCESS2020

Contact